Friday, April 28, 2006

Para kay h...

pepe at stewart


ang kaibigan kong si pepe
na lumalabas lamang tuwing gabi

dala ni pepe ang kanyang guitara
ngunit hindi niya alam kung
magagwa pa niyang tumugtog

pilit niyang inaalala ang mga awiting
nagbigay usok sa mga gabing mapusok

ang kaibigan kong si pepe
na may kaibigang si stewart
na lumalabas lamang tuwing gabi

si stewart na maliit
si stewart na maitim
si stewart na malihim

palagi nalang si stewart

palagi nalng lumalabas si stewart
tuwing gabi

nasaan na si pepe

bakit palagi nalang si stewart
ang lumalabas tuwing gabi

nasaan na si pepe

si pepe na ang kasama
ay ang kanyang guitara

si pepe na mahilg maghithit
ng sigarilyo kahit mainit

si pepe na naglalakad
pabalik sa dekada 70

palagi nalang si pepe

palagi nalang si pepe
na hindi na lumalbas tuwing gabi

No comments: