Thursday, December 06, 2007

Via Veritas Vita

Copied from the loquacious lady... You're right night's nostalgia are coming...

1. Student number?
04-1-00609


2. College?
College of Mass Communication.


3. Ano ang course mo?
MassCom4. Nag-shift ka ba o na-kickout?
Wala pod... But thought of shifting...


5. Saan ka kumuha ng SUAPE?
Sa Silliman ra...

6. Favorite subject?
LITT 21

7.Favorite PE?
Social Dance

8. Saan ka nag-aabang ng hot babe/mensa SU?
a. Kiosk gawas sa lib...

c. Scoobys Silliman


f. Amphi


g. Luce Lobby


9. Favorite prof?
a. Sir Ian
b. Ma'am Celia
c. Sir Nikko

1 0. Pinaka-ayaw na subject.
HIST 41 (Rizal's Life)

11. Nakapag-field trip ka ba?
In Silliman, who hasn't?

12. Ano ang Org/Frat/Soro mo?
KMC, LitCritters and many others...13. Saan ka tumatambay palagi?
tWS and cso office, Cafe, Maszcom Sala, Library

14. Dorm, Boarding house, o Bahay?
Bahay

15. Sino ang pinaka-una mong nakilala sa SU?
Rodrigo Bolivar.


16. First play na napanood mo sa SU?
Nalimot na ko...

17. saan ka madalas mag-lunch?
a. Balay
b. cafe
c. Food Net
d. La Cavitena
e. Coop

18. Masaya ba sa SU?
So much... I will miss Silliman...19. Ilang beses ka bumoto sa SG elections?
3 times...

No comments: